Lek działa w niewydolności serca u pacjentów z cukrzycą. Nowa rejestracja

Komisja Europejska wydała pozwolenie na stosowanie empagliflozyny w leczeniu osób dorosłych z objawową przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową (skurczową niewydolnością serca).