Parlament Europejski debatował nad prawem do aborcji jak „filarem praw kobiet”

Posłowie do Parlamentu Europejskiego dyskutowali w środę wieczorem nad projektem rezolucji, która stanowi, że prawo do zdrowia, w szczególności prawo do zdrowia seksualnego, m.in. do aborcji, jest „podstawowym filarem praw kobiet i równości płci”.