Poradnie nocnej i świątecznej opieki zamiast POZ

Rząd znalazł wyjście awaryjne na wypadek, gdyby część placówek POZ nie podpisała aneksów do umów, które wygasają 30 czerwca. Lekarze POZ rozważali niepodpisanie umów ponieważ NFZ nie chce zgodzić się na ich propozycję, aby podnieść od 1 lipca stawkę kapitacyjną o poziom inflacji.