Sejmowa komisja za poprawkami do nowelizacji ustawy o przymusowej restrukturyzacji

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła w środę poprawki do zaproponowanych wcześniej przez podkomisję zmian do projektu nowelizacji ustawy o przymusowej restrukturyzacji, w tym zmianę dostosowującą przepisy do ustawy o doręczeniach elektronicznych.