WSA: Cesja wierzytelności poniżej wartości nominalnej bez VAT

Nabycie przez przedsiębiorcę wierzytelności na własne ryzyko i na własny rachunek, poniżej jej wartości nominalnej, bez dodatkowego wynagrodzenia, nie jest odpłatną usługą – potwierdził WSA w Olsztynie.