Będzie ustawa zwiększająca ochronę konsumentów w e-handlu

UOKiK przygotuje projekt ustawy zwiększającej ochronę konsumentów na internetowych platformach handlowych. Ustawa, mająca także usunąć niektóre obciążenia nałożone na przedsiębiorców, powstaje w wyniku konieczności implementacji dyrektywy UE.