Białoruś wydala dwóch dyplomatów litewskich

W odpowiedzi na decyzję Wilna o wydaleniu dwóch dyplomatów białoruskiej ambasady na Litwie, Mińsk uznał za niepożądane dwie osoby spośród litewskich dyplomatów na Białorusi.