CHMP wydało pozytywną opinię dla stosowania empagliflozyny w leczeniu niewydolności serca

Działający przy EMA, Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), pozytywnie zaopiniował stosowanie empagliflozyny w leczeniu osób dorosłych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową.