Ciech rozszerza produkcję maseczek ochronnych o nowy model

Ciech Pianki, bydgoska spółka należąca do grupy chemicznej Ciech zakończyła proces certyfikacji produkcji nowych maseczek ochronnych. To kolejny etap rozwoju tej działalności w ramach firmy.