CIT: Spółka w PGK, a czas na odliczenie straty ucieka

Pięcioletni okres, w którym można kompensować stratę z lat ubiegłych, biegnie nawet po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej – twierdzi konsekwentnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.