DIA: niedozwolone kupczenie uprawnieniami zawodowymi przez farmaceutów

DIA jest uczestnikiem w sprawach dotyczących prób niezgodnego z prawem przejmowania aptek przez zagraniczne grupy kapitałowe. Mówi stop oddawaniu prowadzenia apteki podmiotowi trzeciemu.