Mieszanie dawek różnych szczepionek zwiększa ryzyko reakcji niepożądanych?

Wstępne dane sugerują, że u osób otrzymujących schematy mieszane (dawka AZ, a następnie dawka Pfizer lub odwrotnie) częstość występowania reakcji niepożądanych jest większa.