Mimo objaśnień MF korekty VAT wciąż budzą wiele wątpliwości

Choć przepisy wprowadzone w ramach SLIM VAT mające ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom obowiązują już prawie pięć miesięcy, to podatnicy cały czas mają problemy z ich stosowaniem. Nie zmieniły tego obszerne objaśnienia MF dotyczące tych regulacji, które ukazały się w kwietniu. Nadal bowiem brakuje jednoznacznych informacji, jak dokonać rozliczenia korekty w przypadku tzw. samofakturowania lub gdy fakturę wystawia podmiot trzeci. Dlatego dziś na podstawie konkretnych stanów faktycznych wskażemy, jaki sposób postępowania będzie właściwy.