Od czerwca rejestracja środków do dezynfekcji „po staremu”

Od 1 czerwca 2021 r. ustaje przesłanka wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych w trybie odstępstwa od wymagań rejestracyjnych.