Rada Ministrów pochyli się nad projektem ustawy o otwartych danych i ponownym użyciu informacji sektora publicznego

Zgodnie z planami Rada Ministrów ma we wtorek pochylić się nad projektem ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Celem regulacji jest m.in. zwiększenie podaży otwartych danych, w tym zasobów informacji o istotnej wartości i potencjale do tworzenia nowych usług.