Sejmowe komisje za projektem tzw. ustawy śmieciowej

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły we wtorek projekt tzw. ustawy śmieciowej, która m.in. określa maksymalną opłatę za śmieci przy metodzie „od wody”.