SGH: ogólny wskaźnik koniunktury wyższy od poziomu zanotowanego przed rokiem i średniej dziesięcioletniej

Ogólny wskaźnik koniunktury w II kw. 2021 r. jest wyższy od poziomu zanotowanego przed rokiem i od średniej dziesięcioletniej – ocenił w piątkowej analizie Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.