UE: Unijni przywódcy: chcemy rozwoju współpracy z Turcją

Szefowie państw i rządów UE obradujący na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli w przyjętych konkluzjach dot. relacji z Turcją podkreślili, że UE jest zainteresowana „rozwojem współpracy i obopólnie korzystnych stosunków”.