Uproszczona restrukturyzacja przetrwa pandemię. Kto skorzysta?

Uproszczona restrukturyzacja działa, o czym świadczy lawinowy wzrost liczby tego typu postępowań. Dlatego ma zostać na stałe wprowadzona do porządku prawnego. – Przepisy tzw. covidowe zostaną przedłużone i będzie zachowana ciągłość między przepisami czasowymi a tymi, które wchodzą na stałe – zapewnił podczas EEC Online Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.