Wiceprezes Tauron Dystrybucja w zarządzie ogólnopolskiej organizacji

1 czerwca 2021 r. w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) wszedł Waldemar Skomudek, wiceprezes Tauron Dystrybucja, powołany do pełnienia funkcji przez zgromadzenie krajowe tej organizacji.