Wkrótce podpisanie umowy na realizację obwodnicy Opatowa

Po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy usunięta została formalna przeszkoda, by – z poślizgiem dwu miesięcy – GDDKiA podpisała umowę  zaprojektowania i wybudowania obwodnicy Opatowa w ciągu S74/DK9.