Zalando uruchamia centrum pod Poznaniem. Buduje też obiekt w Bydgoszczy

Pod Poznaniem powstaje magazyn Zalando. Kolejny Zalando Lounge Logistic Poland zostanie zbudowany w  Bydgoszczy. W przypadku Bydgoszczy państwowe instytucje stwierdziły brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.