Zgony po wenetoklaksie. Potrzebne są środki ostrożności

W okresie wprowadzenia wenetoklaksu do obrotu zgłaszano przypadki TLS zakończone zgonem u pacjentów z PBL leczonych tych lekiem. Zaleca się przestrzeganie zasad miareczkowania dawki.